สถิติวันนี้ 50 คน
 สถิติเดือนนี้1516 คน
สถิติปีนี้8338 คน
สถิติทั้งหมด 117276 คน
เริ่มเมื่อ 2013-01-04

ซุซูกิ มิโยะโกะ
จบการศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทย์สตรีโตเกียว (Tokyojoshiiga Daigaku) 

ปัจจุบัน ทำงานในตำแหน่ง อายุรแพทย์ (รักษาโรคทั่วไป) ที่โรงพยาบาลเซโบะ เชี่ยวชาญในด้านโรคที่เกิดขึ้นจากวิถีการดำรงชีวิตของคนในปัจจุบัน และความสำคัญของเวชศาสตร์ป้องกันจากอาหาร และการออกกำลังกาย

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

“ยอ“ เป็นพืชไม้ยืนต้น มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า “Morinda Citrifolia“ 

ยอจัดเป็นพืชสมุนไพรพื้นเมืองของประเทศในหมู่เกาะโพลินิเซียน (ประเทศหมู่เกาะที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิค) เช่น หมู่เกาะฮาวาย, เกาะอีสเตอร์ ประเทศนิวซีแลนด์ มานานกว่า 2,000 ปีแล้ว นอกจากนี้ยังพบยอในทวีปอินเดีย, เอเชีย, แอฟริกา, ออสเตรเลีย ด้วยเช่นกัน สำหรับประเทศญี่ปุ่นนั้นพบต้นยอในบริเวณหมู่เกาะทางใต้ของประเทศญี่ปุ่น เช่น หมู่เกาะโอกาซาวาระ, หมู่เกาะยาเอะยามา เป็นต้น จึงทำให้ยอมีชื่อเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า “ยาเอะยามาอาโอคิ“ (Japanese Laurel)

ต้นยอจะค่อยๆ เจริญเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและแข็งแรง หากเป็นต้นไม้อื่นๆ หลังจากที่ผลิดอกหนึ่งออกแล้ว ดอกร่วงโรยไปก็จะให้ผลหนึ่งผล แต่สำหรับยอนั้นจะเป็นพืชที่ผลิดอกออกเป็นช่อ และในแต่ละช่อจะให้ผลเพียงหนึ่งผล เมื่อผลแก่ดอกสีขาวของยอดอกใหม่ก็จะบาน และจะผลิดอกออกมาเป็นผลต่อเนื่องกัน ดังนั้น ต้นยอจึงจะผลิดอกออกผลให้ได้ตลอดทั้งปี ผลของยอนั้นสามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์น้ำลูกยอได้ จึงมีคำกล่าวว่า “ในน้ำลูกยอนั้นจะประกอบด้วยสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า 150 ชนิด“ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะต้นยอนั้นจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเฉพาะในบริเวณที่ปราศจากมลภาวะเป็นพิษ ดินมีสภาพดี และไม่ใช้สารเคมีในการเกษตร

ในปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลข้างเคียงของการใช้ยาแผนปัจจุบันนั้นเริ่มปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจเป็นเพราะในตัวยานั้นมีส่วนผสมของสารเคมีรวมอยู่ด้วย ดังนั้น จึงทำให้หลายๆ ประเทศเริ่มที่จะสนใจทำวิจัยเกี่ยวกับพืชสมุนไพรมากยิ่งขึ้น สำหรับต้นยอนั้นได้รับการขนานนามว่า “ราชินีแห่งพืชสมุนไพร“ เนื่องจากยอมีสรรพคุณทางยาอยู่หลายชนิด แต่มีกลิ่นฉุนเฉพาะตัวทำให้ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าใดนัก จึงมีการดัดแปลงโดยนำผลยอมาผลิตเป็นน้ำลูกยอเพื่อทำให้ดื่มง่าย  และเหมาะสำหรับผู้ที่รักการดื่มน้ำเพื่อสุขภาพ

ในสังคมปัจจุบันนี้เป็นการยากที่จะหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสารเคมี แม้แต่ในน้ำดื่มก็ใส่คลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรค ซึ่งต้องใช้เครื่องกรองน้ำเพื่อที่จะให้ได้น้ำที่สะอาดปราศจากคลอรีน อากาศเป็นพิษเนื่องมาจากก๊าซที่ปล่อยออกมาจากรถยนต์และอาคาร สารเคมีถูกนำมาใช้ในพืชการเกษตร สารปฏิชีวนะถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันโรคในโคและสุกร สารปรุงแต่งต่างๆ ที่ใส่ลงไปในอาหารที่เราทานจนทำให้เกิดโรค หรืออาการของโรคที่ไม่ปรากฏสาเหตุขึ้นมากมาย มีหลายโรคที่ยังไม่สามารถหาวิธีการรักษาได้

หนึ่งในแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพดังกล่าวของคนในยุคปัจจุบันนั้น คือ การดื่มน้ำลูกยอ ทั้งนี้เนื่องจากต้นยอนั้นจะเจริญเติบโตเฉพาะในถิ่นที่เป็นธรรมชาติ และไม่ได้รับผลจากมลภาวะเป็นพิษ จึงทำให้สรรพคุณทางยายังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้น วิถีชีวิตของพวกเราในปัจจุบันที่ห่อหุ้มไปด้วยปัญหาต่างๆ มากมายนั้น ผู้เขียนจึงใคร่ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ “น้ำลูกยอ“ ซึ่งเป็นผลผลิตจากพืชที่รับพลังจากธรรมชาติ และเป็นพืชสวรรค์ที่ธรรมชาติให้มา

 

Tel : 061-9942464, 081-482-5761,  ID Line : 0619942464,  Email : noni_buasri@hotmail.comWebsite : www.nonibuasri.com
COPYRIGHT©2013NONIBUASRI.COM. ALL RIGHTS RESERVED.

Powered by AIWEB